top of page

Breilēnu un Andriņu mājas, Skaistkalnes pagastā,
(atzīmētas ar bultām)

Anna Šķēris pirmās rindas vidū

Anna ar brāli Valdemāru un vecākiem, 1933g 

Anna Šķēris un Kārlis Dauge laulāti
Pa labi Lūcija Zaķis un Valdemārs Šķēris 

Apmeklējot Baltijas jūras ostas;
Kārlis Dauge bija arī Latvijas labākais ledus burātājs, kas ar paša konstruēto ledus jahtu "Vita" bija Eiropas čempionāta uzvarētājs. 

21 Jūnijs 1941, Rīgā, deportēto ešelons atiet no Šķirotavas uz Krieviju. Virziens – Archipelag Gulag, Norilska, aiz polārā loka. Kārlis Dauge nonāk nometnē kur ap trīs tūkstoši apcietināto kas nodarbināti pie Norilskas celšanas. Saskaņā ar Norillag arhīvu datiem nometnes pastāvēšanas laikā (1935–1956) Norilskā piespiedu darbā, bada un lielā sala dēļ mira 16,806 ieslodzīto. Tajā laikā Norilskas nometnēs strādāja aptuveni pus miliona ieslodzīto. (Wikipedia).

bottom of page